Skip to content

Beth yw RSS?

chwarae dysgu tyfu - Gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Beth yw RSS?

Logo RSS

Mae RSS yn rhoi mynediad cynt i'r wybodaeth ddiweddaraf sydd ar eich hoff wefannau.

Ystyr RSS yw 'Syndicetiad Syml Iawn' (Really Simple Syndication) ac mae'n sicrhau bod gwybodaeth yn gallu cael ei hanfon at ddefnyddiwr yn hytrach na bod y defnyddiwr yn gorfod chwilio am yr wybodaeth. Mae hyn yn golygu y gallwch gael y newyddion diweddaraf o'ch hoff wefannau heb orfod ymweld â hwy. Mae'n union fel tanysgrifio drwy'r post er mwyn derbyn eich hoff gylchgrawn.  

Sut mae defnyddio RSS?

Er mwyn defnyddio RSS mae'n rhaid bodloni dau amod.  

  1. Y cyntaf yw bod rhaid i ddefnyddwyr gael 'darllenydd newyddion RSS’. Mae'r rhaglen yn casglu gwybodaeth o wefannau RSS ac yn trosglwyddo'r wybodaeth honno yn destun a dolenni y mae'r defnyddiwr yn gallu pori ynddynt yn ei bwysau ei hun.
  2. Yr ail amod yw bod rhaid i'r wefan gael cyflenwad RSS sydd wedi'i sefydlu'n benodol i weithio gyda'r darllenydd newyddion RSS. Mae gan y mwyafrif o'r prif wefannau newyddion systemau o'r fath bellach a mae'n hawdd eu hadnabod drwy'r blwch oren sy'n dangos RSS neu XML yn union fel sydd i'w weld ar frig y dudalen hon.

Unwaith y bydd gennych becyn gwylio RSS, cliciwch yn y blwch oren er mwyn agor y dudalen RSS.

Sut mae cael pecyn gwylio RSS?

Mae nifer o wahanol fathau o ddarllenwyr newyddion RSS ar gael sy'n rhad ac am ddim, ac mae rhai ohonynt wedi'u rhestru isod:
(Bydd y dolenni yn eich trosglwyddo i wefannau allanol)

Mae eraill ar gael, chwiliwch am 'Free RSS readers' yn eich hoff chwilotwr.

Dolenni perthnasol

Mae'r RSS feeds yn golygu gallwch gael y wybodaeth wedi anfon atoch yn lle gorfod chwilio am y wybodaeth ar ein gwefan.