Skip to content

Cyfleoedd Gwaith

chwarae dysgu tyfu - Gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Cyfleoedd Gwaith

Job Opportunities Bydd cwricwlwm newydd o enw'r Cyfnod Sylfaen yn cael ei gyflwyno yn holl ysgolion cynradd Cymru o fis Medi 2008 ymlaen. Fel rhan o'r Cyfnod Sylfaen bydd yn rhaid i ysgolion ac ysgolion meithrin gynyddu nifer y Cynorthwywyr Dosbarth  sy'n gweithio gyda phlant rhwng 3 a 7 mlwydd oed. Bydd hyn yn creu nifer o swyddi newydd ar gyfer Cynorthwywyr Dosbarth yn eich ardal chi.

Cadwch lygad yn agored am y swyddi hyn a fydd ar wefannau'ch Awdurdod Addysg Lleol - darllenwch y rhestr isod.

Neu am ragor o wybodaeth am y Cyfnod Sylfaen ewch i www.wales.gov.uk/foundationphase

Abertawe

Swyddi yn Abertawe
01792 636000

Blaenau Gwent

Swyddi yn Blaenau Gwent
01495 311556

Bro Morgannwg

Swyddi yn Bro Morgannwg
01446 700111

Caerdydd

Swyddi yng Nghaerdydd
02920 873878

Caerffili

Swyddi yn Nghaerffili
01443 815588

Caerfyrddin

Swyddi yng Nghaerfyrddin
08456 580445

Casnewydd

Swyddi yng Nghasnewydd
01633 656656

Ceredigion

Swyddi yng Ngheredigion
01970 617911

Conwy

Swyddi yng Nghonwy
01492 574000

Gwynedd

Swyddi yng Nghwynedd
01286 672255

Merthyr Tudful

Swyddi yn Merthyr Tudful
01685 724667

Penybont

Swyddi ym Mhenybont
01656 643643

Powys

Swyddi ym Mhowys
01597 826300

Rhondda Cynon Taf

Swyddi yn Rhondda Cynon Taf
01443 494700

Sir Benfro

Swyddi yn Sir Benfro
01437 764551

Sir Ddinbych

Swyddi yn Sir Ddinbych
01824 706000

Sir Fflint

Swyddi yn Sir Fflint
01352 752121

Sir Fynwy

Swyddi yn Sir Fynwy
01633 644644

Castell Nedd

Swyddi yng Nghastell Nedd
01639 763333

Tor-faen

Swyddi yn Nhor-faen
01495 762200

Wrecsam

Swyddi yn Wrecsam
01978 292000

Ynys Môn

Swyddi yn Ynys Môn
01248 752900

 

National Day Nurseries Association

www.ndna.org.uk
01824 707823

Mudiad Ysgolion Meithrin

www.mym.co.uk
01970 639639

Wales Pre-School Playgroups Association

www.walesppa.org
029 20 451242

National Childminding Association

www.ncma.org.uk
0845 880 1299

Jobcentre Plus

www.jobcentreplus.gov.uk 
0845 6060234 

Dolenni perthnasol

Fel Cynorthwy-ydd Dosbarth, byddwch yn cynorthwyo’r athro neu’r athrawes â’i gwaith bob dydd.
Er mwyn dewis yr yrfa briodol rhaid ichi wybod beth rydych am ei gael o’ch swydd.