Skip to content

Sut swyddi ydyn nhw mewn gwirionedd?

chwarae dysgu tyfu - Gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Sut swyddi ydyn nhw mewn gwirionedd?

Astudiaeth achosDarllenwch gyfweliadau gyda phobl sydd eisoes yn gweithio yn y sector

Os ydych am wybod sut swyddi ydyn nhw mewn gwirionedd, y peth gorau ichi ei wneud yw gwrando ar bobl sy'n gweithio yn y maes yn barod.  

Gallant roi syniad da iawn i chi sut brofiad yw gweithio gyda phlant, a thrwy sôn am eu profiadau wrthych chi gallant roi syniad gwell fyth i chi ai’r maes hwn yw’r un iawn i chi. Felly darllenwch yr adroddiadau hyn am fywyd fel gweithiwr gofal plant yn ofalus.

Er hwylustod i chi rydym wedi gwahanu’r cyfweliadau ar sail y chwe llwybr gyrfaol:

 Meithrinfeydd dydd

 Astudiaethau achos i ddilyn

 Cylchoedd chwarae cyn ysgol

 Caroline Matthews – rheolwr cylch chwarae
 Sarah Rowlands – gweithiwr cylch chwarae

 Gwarchodwyr plant cofrestredig

 Sandra Griffiths – gwarchodwr plant

 Clybiau y tu allan i oriau ysgol

 Jo Ashurst – rheolwr clwb y tu allan i oriau’r ysgol

 Cynorthwywyr dosbarth

 Catherine Cooper – cynorthwy-ydd dosbarth

 Gwaith chwarae

 Stephen Cable – swyddog chwarae

Dolenni perthnasol

"Dechreuodd fy nghysylltiad â’r cylch chwarae pan ddechreuodd fy merch hynaf fynd iddo..."
"Mae angen digon o synnwyr cyffredin a stamina gan fod y gwaith yn cymryd llawer ohonoch chi, yn feddyliol ac yn gorfforol..."