Skip to content

Learning Pathways 14-19 Guidance I

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nod y canllawiau hyn yw nodi sut y bydd Llwybrau Dysgu 14-19 yn gweithio'n ymarferol er budd pobl ifanc, yr economi a chymunedau yng Nghymru. Maeint yn adeiladu ar Gynllun Gweithredu 2003 ac maent yn rhan o gyfres a fydd yn dal i adeiladu ar brofiadau ac arbenigedd pawb sy'n ymwneud â'r maes.