Skip to content

Y cyhoeddiadau diweddaraf

Mae’r dudalen hon yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Llwybrau Dysgu 14-19.

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009: Canllawiau ar y Cwricwlwm Lleol i Fyfyrwyr 16 i 18 oed

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

15/05/14
Canllawiau ar y Cwricwlwm Lleol i Fyfyrwyr 16 i 18 oed.
 
Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009: Canllawiau ar y Cwricwlwm Lleol ar gyfer Disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

07/05/14
Canllawiau ar y cwricwlwm lleol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 4.
 

Unedau Craidd Rhaglen Genedlaethol Hyfforddi Anogwyr Dysgu

30/11/10
Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi comisiynu'r gwaith ar ddatblygu unedau newydd i gymryd lle'r pum modiwl craidd cyfredol.
 

Taflenni ynghylch Trothwyon

04/02/09
Mae’r taflenni hyn yn disgrifio sut y caiff yr hyn y mae plentyn wedi’i gyflawni ei gydnabod fel rhan o Lwybrau Dysgu 14-19.
 

E-gylchgrawn

04/02/09
Bydd cylchlythyr e-gylchgrawn Llwybrau Dysgu 14-19 yn nodwedd rheolaidd o’r sector addysg a hyfforddiant. Bydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y broses o gyflwyno a rhoi Llwybrau Dysgu 14-19 ar waith.
 

Canllawiau Dylunio a Marchnata

04/02/09
Mae hwn yn ganllaw ar gyfer pawb sy’n gysylltiedig â marchnata a gweithredu Llwybrau Dysgu 14-19 ac â’r gwaith o sôn am y fenter hon.
 
Anogwyr Dysgu Cymru

Anogwyr Dysgu Cymru

16/09/08
Mae’r hwn yn nodi manylion ymchwil y garfan gyntaf o Anogwyr Dysgu yng Nghmru.
 

Llwybrau Dysgu Seiliedig ar Waith

09/03/07
Ar y Llwybrau Dysgu Seiliedig ar Waith, byddi di’n parhau i astudio pynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, ond byddi hefyd yn dilyn cyrsiau cymwysterau galwedigaethol
 

Learning Pathways 14-19 Guidance II

02/04/06
Nod y canllawiau hyn yw nodi sut y bydd Llwybrau Dysgu 14-19 yn gweithio’n ymarferol er budd pobl ifanc, yr economi a chymunedau yng Nghymru.
 

Learning Pathways 14-19 Guidance I

02/04/06
Nod y canllawiau hyn yw nodi sut y bydd Llwybrau Dysgu 14-19 yn gweithio'n ymarferol er budd pobl ifanc, yr economi a chymunedau yng Nghymru. Maeint yn adeiladu ar Gynllun Gweithredu 2003 ac maent yn rhan o gyfres a fydd yn dal i adeiladu ar brofiadau ac arbenigedd pawb sy'n ymwneud â'r ...