Skip to content

Cymorth yr anogwr dysgu

Mae cymorth gan anogwr dysgu yn ddatblygiad hollbwysig o fewn y Llwybrau Dysgu. Dyma un o’r gwasanaethau sy’n gwneud y Llwybrau Dysgu mor wahanol i’r drefn flaenorol.

Mae cymorth yr Anogwr Dysgu yn gymorth sydd ar gael yn ddiwahan i bob dysgwr wrth iddo ymdrin ag agweddau dysgu’r llwybr y mae wedi’i ddewis. Mae’r cymorth yn canolbwyntio ar sicrhau bod y person ifanc yn cael manteisio’n llawn ar ei allu i ddysgu. Mae hyn yn ei annog i barhau i ddysgu ac i ennill cymwysterau mewn meysydd academaidd a/neu alwedigaethol.