Skip to content

Llwybr Dysgu Unigol

Bydd pob person ifanc yn dilyn ei Lwybr Dysgu Unigol ei hunan. Bydd y llwybr hwn yn arwain at gymwysterau cymeradwy. Bydd ei lwybr yn cael ei deilwra’n bwrpasol at ei anghenion, ei ddiddordebau a’i ddyheadau.

Bydd ei Lwybr Dysgu yn cael ei nodi mewn Cynllun Llwybr Dysgu Unigol, sef dogfen hyblyg y mae’n hawdd iawn ei diweddaru ar-lein neu all-lein. Trwy gwblhau’r Cynllun Llwybr Dysgu, mae’r person ifanc yn datblygu darlun llawn ohono’i hunan, sy’n cynnwys ei lwyddiannau, ei nodau a’i ddyheadau. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i’r unigolyn ddod o hyd i unrhyw gymorth, cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol sydd ar gael, a’u cofnodi at y dyfodol.

Y ffordd orau o feddwl am y cynllun hwn yw fel cofnod personol o lwyddiant, sy’n nodi llwyddiannau, cymwysterau a chryfderau, ac sy’n mapio’r ffordd ymlaen o ran cyrraedd nodau a gwireddu dyheadau’r person ifanc.

Mae’r Cynllun Llwybr Dysgu yn tynnu sylw at y meysydd lle mae angen i’r unigolyn wella os yw am gyrraedd ei nodau dysgu. Mae’n mapio’i daith ddysgu, gan nodi targedau ac ymchwilio i gyfleoedd dysgu ar hyd y ffordd.

Mae pob rhan o’r Cynllun Llwybr Dysgu yn gysylltiedig â’i gilydd. Bydd hyn o gymorth wrth ysgrifennu CV neu lenwi ffurflen gais.