Skip to content

Cyngor a chyfarwyddyd ynghylch gyrfaoedd

Mae hawl gan bob dysgwr 14-19 i gael cyngor a chyfarwyddyd arbenigol ynghylch gyrfaoedd. Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu gan un o Gynghorwyr cymwysedig Gyrfa Cymru wrth ddarparu addysg a chyfarwyddyd ar yrfaoedd. Mae ysgolion a cholegau yn cael y gwasanaeth hwn fel rhan o’r Craidd Dysgu a Fframwaith Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith.

Mae sicrhau bod cyngor a chyfarwyddyd perthnasol ac amserol ar gael yn elfen bwysig o’r gwasanaethau cymorth i ddysgwyr.

Mae darparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd mewn ysgolion a cholegau yn hollbwysig i addysg pobl ifanc. Rhaid eu rhoi mewn modd diduedd sy’n canolbwyntio ar anghenion y dysgwr ac nid ar leoliad y dysgu.

I gael rhagor o wybodaeth am yrfaoedd, ewch i wefan Gyrfa Cymru.