Skip to content

Cyngor a chyfarwyddyd ynghylch gyrfaoedd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae gan bob dysgwr 14-19 yr hawl i gael mynediad i wybodaeth, cyngor a chanllawiau di-duedd a phroffesiynol am yrfaoedd.

Gyrfa Cymru sy'n darparu'r gwasanaeth hwn, sef gwasanaeth cyngor, gwybodaeth a chanllawiau dwyieithog ar yrfaoedd ledled Cymru i bob oedran. Cewch ystod eang o wybodaeth a gwahanol ddulliau ar-lein o helpu unigolion i nodi eu hopsiynau ynghylch nifer y gwahanol lwybrau gyrfaoedd sydd ar gael ar wefan Gyrfa Cymru.

Ers 1 Ebrill 2013, mae Career Choices Dewis Gyrfa (CCDG), sy'n darparu gwasanaethau fel Gyrfa Cymru, wedi bod yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Mae ei lythyr cylch gwaith blynyddol yn cael ei bennu gan Weinidogion Cymru.

Mae gwasanaeth gyrfaoedd ac addysg sy'n gysylltiedig â gwaith yn cael eu darparu gan ysgolion ar gyfer eu disgyblion fel rhan o ofynion fframwaith cwricwlwm Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith.

Lawrlwytho Dogfen