Skip to content

Llwybrau Dysgu 14 i 19

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Llwybrau Dysgu wedi trawsnewid darpariaeth cwricwla a chymorth i ddysgwyr oed 14-19.

Y nod yw gwella ymgysylltiad a chyrhaeddiad a pharatoi pobl ifanc ar gyfer byd gwaith. Mae dysgwyr yn cael dewis ehangach o gyrsiau a mynediad i wasanaethau cymorth, megis cyngor a chanllawiau am yrfaoedd.

Mar Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 yn ategu Llwybrau Dysgu. Mae’r mesur yn sicrhau bod:

  • dysgwyr yng nghyfnod allweddol 4 yn gallu dewis o blith o leiaf 25 o gyrsiau ac mae’n rhaid i dri o’r rhain fod yn gyrsiau galwedigaethol
  • dysgwyr 16-18 mlwydd oed yn gallu dewis o blith o leiaf 30 o gyrsiau a rhaid i 5 o’r rhain fod yn gyrsiau galwedigaethol.