Skip to content

Adroddiad canlyniadau dysgwyr

Un o amcanion y Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd yw datblygu cyfres syml o ddangosyddion perfformiad craidd.

Gall y dangosyddion hyn fod yn sail i systemau ansawdd y darparwyr eu hunain, yn ogystal â sicrhau ansawdd ar gyfer Yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) ac arolygu gan Estyn (dolen allanol).

Yn rhan o'r Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd, mae'r Adran Addysg a Sgiliau wedi datblygu adroddiad safonol sy'n cyfuno'r mesurau hyn mewn adroddiad 'pennawd'. Mae’r adroddiad yn dangos perfformiad cyffredinol pob darparwr.  Mae’r holl ystadegau yn deillio o’r Cofnod Dysgu Gydol Oes ac fe'u seilir ar giplun blynyddol o ddata’r Cofnod Dysgu Gydol Oes.  

Sefydliadau addysg bellach

Mae’r adroddiadau’n cynnwys gwybodaeth am:

  • y cyfraddau llwyddiant
  • canran yr holl gymwysterau y mae'r dysgwyr wedi llwyddo i'w cyflawni dros y tair blynedd ddiwethaf.

Adroddiadau Canlyniadau Dysgwyr ar gyfer AB (dolen allanol)

Darparwyr dysgu seiliedig ar waith

Mae safonau gofynnol wedi’u gosod ar gyfer rhaglenni Prentisiaethau a Chyflogaeth er mwyn gwella perfformiad. Byddwn yn adolygu’r trothwyon yn sgil perfformiad y sector ac mae’n bosibl y byddwn yn eu diwygio yn y dyfodol.

Mae’r adroddiadau’n cynnwys gwybodaeth am:

  • y cyfraddau llwyddiant
  • canran yr holl gymwysterau y mae'r dysgwyr wedi llwyddo i'w cyflawni
  • hynt dysgwyr o ran cael gwaith neu addysg bellach dros y tair blynedd ddiwethaf.

Mae'r Arsyllfa Dysgu a Sgiliau - Dysgu seiliedig ar waith (dolen allanol)

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Mae mesurau i fesur deilliannau dysgwyr ar gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned wedi’u datblygu ar lefel partneriaeth.

Mae’r adroddiadau’n cynnwys gwybodaeth am:

  • y cyfraddau llwyddiant
  • canran yr holl gymwysterau y mae'r dysgwyr wedi llwyddo i'w cyflawni dros y tair blynedd diwethaf.

Adroddiadau Canlyniadau Dysgwyr ar gyfer ACL (dolen allanol)