Skip to content

Adroddiad canlyniadau dysgwyr

Rydyn ni wedi mynd ati i ddatblygu cyfres syml o ddangosyddion perfformiad craidd.

Gall y dangosyddion hyn fod yn sail i systemau ansawdd y darparwyr eu hunain, yn ogystal â sicrhau ansawdd gan Lywodraeth Cymru ac arolygu gan Estyn (dolen allanol).

Rydyn ni wedi datblygu adroddiadau safonol sy'n cyfuno'r dangosyddion hyn. Ceir ganddynt wybodaeth am y deilliannau sy’n cael eu hariannu gennym a chânt eu cyhoeddi bob blwyddyn. Mae’r adroddiadau’n dangos perfformiad cyffredinol pob darparwr.  Mae’r holl ystadegau yn deillio o’r Cofnod Dysgu Gydol Oes (LLWR) ac fe'u seilir ar giplun blynyddol o ddata’r Cofnod Dysgu Gydol Oes.  

Sefydliadau addysg bellach

Mae’r adroddiadau’n cynnwys gwybodaeth am:

  • ganran yr holl gymwysterau y mae'r dysgwyr wedi llwyddo i'w cyflawni dros y tair blynedd ddiwethaf
  • y ‘mesurau cymharu cenedlaethol’ cyfredol – y gyfradd gyfartalog a gyflawnwyd ar draws yr holl sefydliadaud Addysg Bellach yng Nghymru.

Adroddiadau Deilliannau Dysgwyr ar gyfer Addysg Bellach (dolen allanol)

Darparwyr dysgu seiliedig ar waith

Mae’r adroddiadau’n cynnwys gwybodaeth am:

  • canran yr holl gymwysterau y mae'r dysgwyr wedi llwyddo i'w cyflawni dros y tair blynedd ddiwethaf
  • hynt dysgwyr o ran cael gwaith neu addysg bellach
  • y ‘mesurau cymharu cenedlaethol’ cyfredol – y gyfradd gyfartalog a gyflawnwyd ar draws yr holl sefydliadaud Addysg Bellach yng Nghymru.

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Mae mesurau i fesur deilliannau dysgwyr ar gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned wedi’u datblygu ar lefel partneriaeth.

Mae’r adroddiadau’n cynnwys gwybodaeth am:

  • canran yr holl gymwysterau y mae'r dysgwyr wedi llwyddo i'w cyflawni dros y tair blynedd diwethaf
  • y ‘mesurau cymharu cenedlaethol’ cyfredol – y gyfradd gyfartalog a gyflawnwyd ar draws yr holl sefydliadaud Addysg Bellach yng Nghymru.

Adroddiadau Deilliannau Dysgwyr ar gyfer ACL (dolen allanol)