Skip to content

Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd

Dolenni perthnasol

O fewn y tudalennau hyn, mae gwybodaeth i'n darparwyr dysgu am ein polisïau a sut maent yn effeithio arnynt. Hefyd, mae modd gweld canllawiau ac adnoddau i ddarparwyr addysg yng Nghymru.
Mae'r ddogfen hon yn nodi ein cynlluniau ar gyfer datblygu'r FfAE newydd a'n hamserlen arfaethedig ar gyfer ei weithredu.
Mae dysgu seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i weithwyr newydd ddysgu sgiliau hanfodol wrth weithio.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd logo
Bydd Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd (FfAE) dysgu ôl-16 yn ein helpu i sicrhau bod yr addysg a ariennir gennym yn diwallu anghenion dysgwyr.

Mae’r Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd (FfAE) wedi ei seilio’n bennaf ar y dangosyddion craidd a ganlyn:

Canlyniadau dysgwyr
  • Adroddiad Canlyniadau Dysgwyr
  • Meincnodi
  • Gwerth ychwanegol
  • Cymaryddion cenedlaethol
Ymatebolrwydd
  • Ymgysylltu â chyflogwyr
  • Boddhad Dysgwyr
  • Cynnwys Dysgwyr
Arwain a Rheoli
  • Hunanasesu
  • Adolygiadau gan gymheiriaid

Ewch i wefan Dysgu Cymru i gael gwybodaeth bwysig am feysydd gwella ar sail themâu a chanllawiau, astudiaethau achos ac adroddiadau sy’n sôn am lwyddiannau o ran gwella ansawdd.