Skip to content

Rheoli data (heblaw am addysg uwch)

Rheoli Data Ôl-16 logo

Ceir gwybodaeth yn yr adran hon am gasglu data ôl-16 (nad yw’n AU).  

Mae’r tudalennau hyn yn darparu i ddarparwyr dysgu, cwmnïau meddalwedd a rhanddeiliaid eraill ganllawiau sy’n berthnasol i reoli data Ôl-16 (nad yw’n ddata Addysg Uwch).

Mae’r tudalennau hyn yn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth i ddarparwyr dysgu sy’n dychwelyd data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR).