Skip to content

Penodau Cyfarwyddyd 2011-2012

Rydym yn cyhoeddi Penodau Cyfarwyddyd ar gyfer pob blwyddyn academaidd, ac mae'r penodau hyn yn amlinellu'r polisïau ar gymorth i fyfyrwyr ac yn rhoi arweiniad ar yr holl fathau gwahanol ohono sydd ar gael. Gallwch lawrlwytho'r Penodau Cyfarwyddyd ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2010/2011 yn yr adran hon.

Gallwch lawrlwytho Penodau Cyfarwyddyd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn yr adran hon. Mae'r Penodau Cyfarwyddyd ar gyfer pob blwyddyn yn cael eu rhestru ar dudalennau ar wahân.

Canllawiau Cyffredinol ar Weinyddu Asesiadau Ariannol i Bennu Pa mor Gymwys yw Myfyrwyr i Gael Cymorth

07/12/11
Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol
 

Canllawiau ar Fynd i’r Afael â Newid mewn Amgylchiadau a Gordaliadau

07/12/11
Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol
 

Grantiau i Ddibynyddion Rhan-amser

07/12/11
Canllawiau ar gyfer partneriaid cyflenwi
 

Grantiau ffioedd a chwrs i fyfyrwyr rhan-amser

07/12/11
Canllawiau ar gyfer partneriaid cyflenwi
 

Newid mewn Amgylchiadau a Pholisi ynghylch Gordaliadiadau

07/12/11
Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol
 

Canllawiau ar gyfer Sefydliadau Addysg Uwch

07/12/11
Mae'r Cynllun hwn yn amlinellu'r trefniadau i ddysgwyr cymwys mewn addysg uwch dderbyn cymorth ariannol tuag at y costau sy'n gysylltiedig â'u hastudiaeth neu gwrs.
 

Cymorth i Fyfyrwyr sy'n dilyn Cyrsiau Dawns a Drama Addysg Uwch

07/12/11
Canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol
 

Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl

07/12/11
Canllawiau ar gyfer partneriaid cyflenwi allweddol
 

Asesu Hawl i Gymorth Ariannol

07/12/11
Canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol
 

Grantiau ar gyfer Dibynyddion a Grantiau Teithio

07/12/11
Canllawiau ar gyfer partneriaid cyflenwi allweddol