Skip to content

Cyhoeddiadau Partneriaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru

Dyma lle cewch chi afael ar y canllawiau ar gyfer gweinyddu cyllid myfyrwyr yng Nghymru.

Mae cyhoeddiadau yn yr adran hon sy'n ymdrin â'r amryfal becynnau cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr ym mhob blwyddyn academaidd. Mae'r dogfennau hyn yn cynnwys yr holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch ynghylch y cymorth ariannol statudol sydd ar gael i fyfyrwyr addysg uwch, ac ynghylch y polisïau a'r rheoliadau sy'n gysylltiedig â'r cymorth hwnnw.