Skip to content

Gwybodaeth am y Partneriaid Cyflawni

Myfyrwyr
Partneriaeth sy'n cael ei harwain gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yw Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae'n gyfrifol am weinyddu cymorth ariannol i fyfyrwyr sydd fel arfer yn byw yng Nghymru. Ar gyfer partneriaid cyflawni a gweinyddwyr sy'n chwilio am wybodaeth ac arweinaid ar Gyllid Myfyrwyr Cymru y mae'r adran hon.  

Partneriaeth sy'n cael ei harwain gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yw Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae'n gyfrifol am weinyddu cymorth ariannol i fyfyrwyr sydd fel arfer yn byw yng Nghymru. 

Os  ydych yn chwilio am wybodaeth i fyfyrwyr, dylech fynd i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â'r Is-adran Cyllid Myfyrwyr drwy anfon e-bost at: studentfinancedivision@wales.gsi.gov.uk