Skip to content

Adolygiad annibynnol o drefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr

Dolenni perthnasol

Heddiw (dydd Mawrth 27 Medi), cyhoeddwyd cynigion yng Nghymru ar gyfer y pecyn cymorth ariannol mwyaf hael i fyfyrwyr unrhyw le yn y DU.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae adroddiad terfynol Adolygiad Diamond yn cynnig argymhellion ynghylch cymorth i fyfyrwyr a chyllid addysg uwch yng Nghymru.

Mae’n seiliedig ar adroddiad interim y Panel Adolygu, a gyhoeddwyd ochr yn ochr â chrynodeb o’r ymatebion i gais am dystiolaeth, a barodd o fis Tachwedd 2014 i fis Chwefror 2015, a 2 adroddiad ychwanegol a gomisiynwyd gan y Panel.

Ein hymateb i’r cynigion

Rydym wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar ein cynigion ar gyfer cymorth i fyfyrwyr a chyllid addysg uwch. Mae hwn yn seiliedig ar gynigion y Panel Adolygu. Bydd yn rhedeg o 22 Tachwedd 2016 tan 14 Chwefror 2017. Cyhoeddwyd ein hymateb manwl i gynigion y Panel Adolygu fel atodiad i’r ddogfen ymgynghori.