Skip to content

Adolygiadau addysg uwch

Adolygiad annibynnol o drefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr

11/07/17
Mae adroddiad terfynol Adolygiad Diamond yn cynnig argymhellion ynghylch cymorth i fyfyrwyr a chyllid addysg uwch yng Nghymru.
 

Adolygiad annibynnol o’r ddarpariaeth conservatoire a’r celfyddydau perfformio yng Nghymru

10/06/16
Bydd yr adolygiad yn edrych ar y trefniadau presennol ar gyfer cefnogi’r ddarpariaeth conservatoire a’r celfyddydau perfformio cysylltiedig ym maes addysg uwch yng Nghymru.