Skip to content

Addysg uwch cymorth ariannol i fyfyrwyr

Cyngor doeth am Gyllid I Fyfyrwyr

Os ydych fel arfer yn byw yng Nghymru, efallai eich bod yn gymwys i gael cymorth ariannol i fyfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru, waeth ble’r ydych am astudio yn y DU.

Mae nifer o ffyrdd gwahanol o gael cymorth ar gyfer addysg uwch ac mae’n dibynnu ar lle byddwch yn astudio, yr incwm sy’n dod i’r cartref a’r flwyddyn yr ydych yn dechrau’ch astudiaethau.

Yn achos rhai mathau o gymorth, er enghraifft benthyciadau, mae’n rhaid eu talu’n ôl. Nid oes rhaid talu grantiau neu fwrsariaeth yn ôl. Efallai y bydd rhai cyflogwyr neu elusennau yn cynnig noddi eich astudiaethau. Ni fydd rhaid i chi dalu’r cyllid hwn yn ôl. Fel arfer, bydd eich cymorth ariannol fel myfyriwr yn gymysgedd o fenthyciadau a grantiau.

Gal Cyllid Myfyrwyr Cymru (dolen allanol) roi cymorth ariannol i fyfyrwyr ar ffurf benthyciad ffioedd dysgu, grant ffioedd dysgu, benthyciad  cynhaliaeth neu Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu drwy gynnig grantiau arbenigol i ddysgwyr ag anableddau, neu i fyfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofal.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â thîm cymorth i fyfyrwyr eich awdurdod lleol neu ffoniwch Ganolfan Gyswllt Cyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.