Skip to content

Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil  i Gymru

Dolenni perthnasol

Mae adroddiad yr Athro Ellen Hazelkorn yn archwilio materion fel y cymhlethdod cynyddol, y dyblygu a'r bylchau yn y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Comisiwn newydd yn gyfrifol am addysg a hyfforddiant ôl-orfodol  yn ogystal ag am oruchwylio gwariant ar ymchwil ac arloesi.

Mae ymgynghoriad ar Bapur Gwyn wedi cael ei lansio. Y cynnig allweddol yw sefydlu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd ar gyfer Cymru.

Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad

Bydd dyletswyddau'r corff newydd yn cynnwys:

  • cynllunio
  • cyllid
  • contractio
  • sicrhau ansawdd
  • monitro ariannol
  • archwilio
  • risg perfformiad
  • arwain ar gyllid ar gyfer ymchwil.