Skip to content

15 Mawrth 2012: Venue Cymru, Llandudno

Dolenni perthnasol

Y digwyddiad hwn oedd y cyntaf o bedair cynhadledd addysg a gynhaliwyd ledled Cymru a oedd yn cynnwys araith gyweirnod gan Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae dysgu'n gwneud gwahaniaeth: Blwyddyn yn ddiweddarach

Y gynhadledd hon oedd y drydedd mewn cyfres o bedair cynhadledd addysg a gynhaliwyd ledled Cymru.  

Yn ystod y gynhadledd, cafwyd neges oddi wrth Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, o dan y pennawd 'Dysgu gan y Gorau'. Cynhaliwyd sesiwn wedyn yn canolbwyntio ar raglenni cymorth ar gyfer ysgolion ac yn nodi’r blaenoriaethau ar gyfer Consortiwm Gogledd Cymru* - Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy.

Yn ystod y prynhawn, cafwyd yr wybodaeth ddiweddaraf am PISA 2012, ynghyd ag amserlen gweithgaredd. Aed ati wedyn i gynnal paneli arferion gorau ar dracio disgyblion, llythrennedd a rhifedd, ac anghenion dysgu ychwanegol.

Mae'r cyflwyniadau a'r deunyddiau ategol/dolenni at yr holl sesiynau a gynhaliwyd yn ystod y dydd i'w gweld isod.

*Consortiwm o fis Medi 2012

Dolenni perthnasol allanol

Cyflwyniadau PowerPoint

Fideo