Skip to content

Rhif Dysgwr Unigryw

Dolenni perthnasol

Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster cyffrous sy'n rhoi dimensiwn newydd, gwerthfawr, i'r pynciau a'r cyrsiau sydd eisoes ar gael i fyfyrwyr 14 - 19 mlwydd oed.
Mae eich Rhif Unigryw'r Dysgwr (RhUD) am oes, yn union fel eich rhif Yswiriant Gwladol ond ei fod yn ymwneud â'ch addysg.

Rydym yn hwyluso'r broses o ddyrannu RhUD i ddisgyblion 14 oed a throsodd mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru. Bydd hyn yn cefnogi nifer o swyddogaethau, ac yn benodol yn y lle cyntaf, bydd yn cynorthwyo gyda data cyfanredol ar gyfer Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Mae dysgwyr yn cadw eu RhUD am eu hoes ac mae'n cysylltu i bob dysgu, ble bynnag y mae'n cael ei wneud. Mae'r RhUD yn ofynnol ar gyfer gweinyddu unedau yn y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCC) sy'n ffurfio rhan o'r Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru (FfCChC) Ehangach.

Mewn amser bydd y RhUD yn galluogi adeiladu cofnod gydol oes o gyraeddiadau o fewn Cofnod Dysgu Cymru. Bydd dysgwyr yn gallu gweld eu cofnodion ar-lein,  rhannu gwybodaeth gyda darparwyr dysgu, a gweithwyr proffesiynol cynghori ac arwain. Gellid dangos manylion hefyd i drydydd parti megis cyflogwyr os yw dysgwyr yn dymuno gwneud hynny.

Mae'r RhUD yn cael ei weinyddu ar draws y DU gyfan gan y Gwasanaeth Cofnodion Dysgu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Gwasanaeth Cofnodion Dysgu.