Skip to content

Cymwys am Oes: cynllun gwella addysg

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ein gweledigaeth hirdymor ar gyfer addysg i ddysgwyr 3-19 oed yng Nghymru.

Mae’r cynllun yn tynnu ynghyd feysydd niferus ein gwaith, gan ddisgrifio’r hyn yr ydym wedi ei gyflawni hyd yma, a’r camau pellach y mae angen eu cymryd dros y pum mlynedd nesaf i wella cyrhaeddiad addysgol ein holl ddysgwyr.  

Hanfod ein gweledigaeth ar gyfer addysg yw creu system lle mai’r dysgwr yw prif ganolbwynt popeth yr ydym yn ei wneud, er mwyn sicrhau ei fod yn cael cyfle i elwa ar addysgu a dysgu rhagorol.

Mae Cerdyn Adrodd Addysg Cymru yn canolbwyntio ar weithredu Cymwys am oes a’r pedwar amcan strategol ac yn rhoi diweddariad ar gynnydd yn erbyn pob elfen.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Cymwys am Oes (Maint ffeil: 2.3MB)
PDF Document (MFS)
Cerdyn Adrodd Addysg Cymru (Maint ffeil: 305KB)
PDF Document (MFS)
Amcan strategol 1: (Maint ffeil: 54KB)
PDF Document (MFS)
Amcan strategol 2 a 3: (Maint ffeil: 51KB)
PDF Document (MFS)
Amcan strategol 4: (Maint ffeil: 50KB)