Skip to content

Addysg a sgiliau

Addysg a sgiliau
Prif storïau o fewn y pwnc
System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Prif nod y system yw pennu'r ysgolion y mae angen y gefnogaeth fwyaf arnynt.

Gwrthsafiad a pharch

Gwrthsafiad a pharch

Dogfen ddiwygiedig a phecyn cymorth i gefnogi datblygiad cydlyniant cymunedol.

Diwygio’r cwricwlwm

Diwygio’r cwricwlwm

Caiff cwricwlwm newydd i Gymru ei ddatblygu ar y cyd a gweithwyr proffesiynol ym myd addysg ar draws Cymru. Y nod yw sicrhau y bydd ar gael i leoliadau ac ysgolion erbyn mis Medi 2018.

Cyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal

Cyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal

Strategaeth a’r cynllun gweithredu.

O fewn y pwnc hwn