Skip to content

Addysg a sgiliau

Addysg a sgiliau
Prif storïau o fewn y pwnc
Meicroffon

Sgwrs Fawr ar addysg yng Nghymru

We want your views on Professor Donaldson's proposed views for Education.

Plentyn

Dyfodol Llwyddiannus

Darllen adroddiad terfynol yr Athro Donaldson ar yr adolygiad o’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu o’r CS i CA4.

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Y fframwaith ar gyfer gwerthuso perfformiad ysgolion.

Adolygiad annibynnol o drefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr

Cais am dystiolaeth

Adolygiad annibynnol o drefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr

Mae cymwysterau yn newid

Mae cymwysterau yn newid

Gallwch ddarganfod mwy ynglŷn â’r newidiadau i ddiwygio cymwysterau.

O fewn y pwnc hwn

Sgiliau a hyfforddiant

Addysg uwch

Polisïau i bob sector

Cymwysterau a'u rheoleiddio

Cyhoeddiadau Addysg a Sgiliau

Gair am y pwnc

Sgwrs Fawr ar addysg yng Nghymru