Skip to content

Addysg a sgiliau

Addysg a sgiliau
Prif storïau o fewn y pwnc
Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae’r fframwaith yn nodi’r sgiliau digidol y dylai dysgwyr eu caffael rhwng 3 oed a 16+ oed ar draws pedwar llinyn.

Canllawiau statudol addysg

Canllawiau statudol addysg

Yr holl ganllawiau statudol cyfredol yn ymwneud ag addysg mewn un lle.

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Prif nod y system yw pennu'r ysgolion y mae angen y gefnogaeth fwyaf arnynt.

Diwygio’r cwricwlwm

Diwygio’r cwricwlwm

Caiff cwricwlwm newydd i Gymru ei ddatblygu ar y cyd a gweithwyr proffesiynol ym myd addysg ar draws Cymru. Y nod yw sicrhau y bydd ar gael i leoliadau ac ysgolion erbyn mis Medi 2018.

O fewn y pwnc hwn

Ymgyngoriadau

GWASANAETH NEWYDD BETA

Nodweddion

  • Dyluniad gwell
  • Gosodiadau sydd yn fwy clir
  • Ffurflenni ymateb ar-lein gallwch gadw
  • Dogfennau ymgynghori sy'n hawdd I'w ddefnyddio ar y we
  • Hygyrchedd gwell

Ewch i ymgyngoriadau