Skip to content

Addysg a sgiliau

Addysg a sgiliau
Prif storïau o fewn y pwnc
Adeiladu Dyfodol Disglair: Adroddiad cynnydd 2014–15

Adeiladu Dyfodol Disglair: Adroddiad cynnydd 2014–15

Cipolwg o’r cynnydd rydym wedi’i wneud hyd yma yn erbyn Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.

Diwygio’r cwricwlwm

Diwygio’r cwricwlwm

Gweithio i ddatblygu cwricwlwm a wnaed yn Nghymru.

Plant

Addysgu Athrawon Yfory

Cyhoeddi adroddiad yr Athro John Furlong ar ddyfodol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru.

Meicroffon

Sgwrs Fawr ar addysg yng Nghymru

Rydym am gael eich barn am gynigion arfaethedig yr Athro Donaldson ar gyfer Addysg.

Plentyn

Dyfodol Llwyddiannus

Darllen adroddiad terfynol yr Athro Donaldson ar yr adolygiad o’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu o’r CS i CA4.

O fewn y pwnc hwn