Skip to content

Addysg a sgiliau

Addysg a sgiliau
Prif storïau o fewn y pwnc
Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl

Mae’r enwebiadau ar agor nawr - mae’n amser i ni allu cydnabod y goreuon ledled Cymru.

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Mae’r enwebiadau ar agor nawr - mae’n amser i ni allu cydnabod y goreuon ledled Cymru.

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae’r fframwaith yn nodi’r sgiliau digidol y dylai dysgwyr eu caffael rhwng 3 oed a 16+ oed ar draws pedwar llinyn.

O fewn y pwnc hwn

Ymgyngoriadau

GWASANAETH NEWYDD BETA

Nodweddion

  • Dyluniad gwell
  • Gosodiadau sydd yn fwy clir
  • Ffurflenni ymateb ar-lein gallwch eu cadw
  • Dogfennau ymgynghori sy'n hawdd eu defnyddio ar y we
  • Gwell hygyrchedd

Ewch i ymgyngoriadau