Skip to content

Addysg a sgiliau

Addysg a sgiliau
Prif storïau o fewn y pwnc
System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Prif nod y system yw pennu'r ysgolion y mae angen y gefnogaeth fwyaf arnynt.

Ymateb i adroddiad Hazelkorn

Ymateb i adroddiad Hazelkorn

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi ymateb i adroddiad yr Athro Ellen Hazelkorn ar ‘fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf’.

Rhwydwaith Seren 2017

Rhwydwaith Seren 2017

Ar Fawrth 15 & 16, bydd cynhadledd 'Rhwydwaith Seren 2017: Tu hwnt i'r cwricwlwm' yn y Drenewydd.

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae’r fframwaith yn nodi’r sgiliau digidol y dylai dysgwyr eu caffael rhwng 3 oed a 16+ oed ar draws pedwar llinyn.

O fewn y pwnc hwn

Ymgyngoriadau

GWASANAETH NEWYDD BETA

Nodweddion

  • Dyluniad gwell
  • Gosodiadau sydd yn fwy clir
  • Ffurflenni ymateb ar-lein gallwch gadw
  • Dogfennau ymgynghori sy'n hawdd I'w ddefnyddio ar y we
  • Hygyrchedd gwell

Ewch i ymgyngoriadau