Skip to content

Addysg a sgiliau

Addysg a sgiliau
Prif storïau o fewn y pwnc
Diwygio’r cwricwlwm

Diwygio’r cwricwlwm

Caiff cwricwlwm newydd i Gymru ei ddatblygu ar y cyd a gweithwyr proffesiynol ym myd addysg ar draws Cymru. Y nod yw sicrhau y bydd ar gael i leoliadau ac ysgolion erbyn mis Medi 2018.

Cynhadledd Flynyddol Rhwydwaith Seren

Cynhadledd Flynyddol Rhwydwaith Seren

3 Rhagfyr 2015, Stadiwm Dinas Caerdydd.

Adeiladu Dyfodol Disglair: Adroddiad cynnydd 2014–15

Adeiladu Dyfodol Disglair: Adroddiad cynnydd 2014–15

Cipolwg o’r cynnydd rydym wedi’i wneud hyd yma yn erbyn Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.

Plant

Addysgu Athrawon Yfory

Cyhoeddi adroddiad yr Athro John Furlong ar ddyfodol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru.

O fewn y pwnc hwn