Skip to content

Addysg a sgiliau

Addysg a sgiliau
Prif storïau o fewn y pwnc
Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae’r fframwaith yn nodi’r sgiliau digidol y dylai dysgwyr eu caffael rhwng 3 oed a 16+ oed ar draws pedwar llinyn.

Peidiwch â chaniatáu i arian eich atal rhag mynd i'r brifysgol

Peidiwch â chaniatáu i arian eich atal rhag mynd i'r brifysgol

Y cyfan y mae angen ichi ei wybod am y pecyn cyllid newydd i fyfyrwyr

Newydd – Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith.

Mae ein hymateb i'r arolwg ar gael erbyn hyn

Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith.

O fewn y pwnc hwn

Ymgyngoriadau

GWASANAETH NEWYDD BETA

Nodweddion

  • Dyluniad gwell
  • Gosodiadau sydd yn fwy clir
  • Ffurflenni ymateb ar-lein gallwch eu cadw
  • Dogfennau ymgynghori sy'n hawdd eu defnyddio ar y we
  • Gwell hygyrchedd

Ewch i ymgyngoriadau