Skip to content

Addysg a sgiliau

Addysg a sgiliau
Prif storïau o fewn y pwnc
Arolwg LLYW.CYMRU

Arolwg LLYW.CYMRU

Helpwch ni i wella’r wefan hon.

Rhwydwaith Seren

Rhwydwaith Seren

Rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol yw Seren a gynlluniwyd i gynorthwyo myfyrwyr chweched dosbarth disgleiriaf Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle mewn prifysgolion blaenllaw.

Adeiladu Dyfodol Disglair: Adroddiad cynnydd 2014–15

Adeiladu Dyfodol Disglair: Adroddiad cynnydd 2014–15

Cipolwg o’r cynnydd rydym wedi’i wneud hyd yma yn erbyn Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.

Diwygio’r cwricwlwm

Diwygio’r cwricwlwm

Gweithio i ddatblygu cwricwlwm a wnaed yn Nghymru.

Plant

Addysgu Athrawon Yfory

Cyhoeddi adroddiad yr Athro John Furlong ar ddyfodol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru.

O fewn y pwnc hwn