Skip to content

Addysg a sgiliau

Addysg a sgiliau
Prif storïau o fewn y pwnc
Plentyn

Dyfodol Llwyddiannus

Darllen adroddiad terfynol yr Athro Donaldson ar yr adolygiad o’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu o’r CS i CA4.

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Y fframwaith ar gyfer gwerthuso perfformiad ysgolion.

Adolygiad annibynnol o drefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr

Cais am dystiolaeth

Adolygiad annibynnol o drefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr

Mae cymwysterau yn newid

Mae cymwysterau yn newid

Gallwch ddarganfod mwy ynglŷn â’r newidiadau i ddiwygio cymwysterau.

Cymwys am Oes

Cymwys am Oes

Ein gweledigaeth hirdymor ar gyfer addysg i ddysgwyr 3-19 oed yng Nghymru

O fewn y pwnc hwn

Sgiliau a hyfforddiant

Addysg uwch

Polisïau i bob sector

Cymwysterau a'u rheoleiddio

Cyhoeddiadau Addysg a Sgiliau

Gair am y pwnc