Skip to content

Addysg a sgiliau

Addysg a sgiliau
Prif storïau o fewn y pwnc
Diwygio’r cwricwlwm

Diwygio’r cwricwlwm

Gweithio i ddatblygu cwricwlwm a wnaed yn Nghymru.

Plant

Addysgu Athrawon Yfory

Cyhoeddi adroddiad yr Athro John Furlong ar ddyfodol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru.

Meicroffon

Sgwrs Fawr ar addysg yng Nghymru

Rydym am gael eich barn am gynigion arfaethedig yr Athro Donaldson ar gyfer Addysg.

Plentyn

Dyfodol Llwyddiannus

Darllen adroddiad terfynol yr Athro Donaldson ar yr adolygiad o’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu o’r CS i CA4.

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Y fframwaith ar gyfer gwerthuso perfformiad ysgolion.

O fewn y pwnc hwn

Sgiliau a hyfforddiant

Addysg uwch

Polisïau i bob sector

Cymwysterau a'u rheoleiddio

Cyhoeddiadau Addysg a Sgiliau

Gair am y pwnc

Sgwrs Fawr ar addysg yng Nghymru