Skip to content

Dringo'n Uwch a'r Camau Nesaf

Dolenni perthnasol

Mae’r crynodebau hyn yn rhoi manylion y cynnydd a wnaed hyd yma o ran ein hamcanion strategol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yr Wyddfa
Strategaeth ugain mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Dringo'n Uwch

Diben y strategaeth hon yw sicrhau y bydd chwaraeon a gweithgarwch corfforol, ymhen 20 mlynedd, wrth wraidd bywyd Cymru ac wrth wraidd polisïau’r Llywodraeth. Datblygwyd y strategaeth hon gennym o'r strategaeth ymgynghori drafft ('Dringo’n Uwch') ym mis Gorffennaf 2003, yr ymatebion i'r ymgynghoriad hwnnw, ac uwchgynhadledd chwaraeon a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2004. Fe'i lansiwyd yn 2005.  

Dringo'n Uwch - Y Camau Nesaf

Mae'r ddogfen hon yn adeiladu ar y strategaeth wreiddiol - Dringo'n Uwch. Fe'i lansiwyd ym mis Gorffennaf 2006, ac mae'n esbonio pa feysydd fydd yn cael eu targedu ar gyfer buddsoddi er mwyn sicrhau buddiannau hirdymor i bobl Cymru.