Skip to content

Chwaraeon

Dolenni perthnasol

Beth y dylech ei wybod cyn, yn ystod ac ar ôl caffael tir neu adeilad sy’n cael ei osod neu ei werthu gan gorff cyhoeddus.
clwb golff
Rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad mewn chwaraeon.

Mae chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn hanfodol er mwyn hyrwyddo iechyd a gwneud i bobl deimlo'n dda amdanynt eu hunain fel unigolion ac fel cenedl.

Gall chwaraeon a gweithgarwch corfforol greu ymdeimlad o agosatrwydd - gan dynnu cymunedau at ei gilydd a'u hadfywio.

Nod Llywodraeth Cymru yw:

  • drwy gyfrwng Chwaraeon Cymru, ehangu cyfranogiad mewn chwaraeon a rhaglenni y bwriedir iddynt gynyddu gweithgarwch corfforol
  • cynyddu nifer yr hyfforddwyr chwaraeon ac athletwyr elît yng Nghymru
  • gweithio gyda ffederasiynau chwaraeon yng Nghymru, yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, i sicrhau bod mwy o brif ddigwyddiadau’r byd chwaraeon yn cael eu cynnal yng Nghymru yn y dyfodol
  • gweithio gyda Chyngor Dinas Caerdydd i ystyried pa mor ymarferol fyddai i’r brifddinas gyflwyno cais am gael cynnal Gemau’r Gymanwlad yn 2026
  • estyn ein cynllun nofio am ddim i gyn-filwyr a phersonél y lluoedd arfog sy’n cymryd gwyliau o’u gwasanaeth.