Skip to content

Sbotolau ar Amgueddfeydd

Dolenni perthnasol

Dyma'r strategaeth gyntaf i amgueddfeydd Cymru. Mae hi’n amlinellu camau gweithredu y gall amgueddfeydd eu cymryd i wella gwasanaethau ac i arddangos manteision amgueddfeydd i gymdeithas.
Diben y gwasanaeth yw rhannu newyddion a gwybodaeth diweddaraf sy'n berthnasol i amgueddfeydd yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Arolwg cynhwysfawr o amgueddfeydd a chasgliadau Cymru yw Sbotolau ar Amgueddfeydd. Mae’r wybodaeth yn gorff o dystiolaeth i helpu i gynllunio, ac yn gronfa ddata gadarn sydd yn ymwneud â llawer o agweddau ar ddarparu gwasanaeth a rheoli casgliadau.

Sbotolau ar Amgueddfeydd 2011

Diolch i'r 105 o sefydliadau amgueddfeydd a gymerodd ran yn Sbotolau ar Amgueddfeydd 2011. Mae'r arolwg ar gau nawr. Cyhoeddir y canlyniadau trwy'r Gwasanaeth Gwybodaeth ac ar y dudalen hon yn yr Hydref 2011.

Strategaeth

Defnyddiwyd y dystiolaeth yn 2006 o ‘Sbotolau ar Amgueddfeydd’ i lywio Strategaeth Amgueddfeydd Cymru, a gyhoeddwyd yn 2010. Defnyddir canfyddiadau 2011 i ddangos sut y mae amgueddfeydd yn cyflawni yn erbyn Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Amgueddfeydd.

Sbotolau ar Amgueddfeydd 2006

Roedd 106 o amgueddfeydd Cymru yn cymryd rhan yn yr arolwg yn 2006. Roedd yr arolwg manwl yn canolbwyntio ar bwnc, nifer a phwysigrwydd casgliadau, cael mynediad a dysgu, datblygu cynulleidfa ac agweddau ffisegol megis adeiladau, cyfleusterau a storio. Roedd hefyd yn darparu gwybodaeth ar nifer y staff a’r gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn y sector, patrymau gwaith a chyllid.