Skip to content

CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru

Plentyn a dau oedolyn yn darllen llyfr gyda'i gilydd mewn llyfrgell

Rydym yn hybu a chadw diwylliant a threftadaeth Cymru trwy gynorthwyo amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd.

Maent yn lleoedd i fwynhau a dysgu i bawb. Rydym eisiau i bawb cael mynediad at eu gwasanaethau

Beth yw gwaith CyMAL

Mae ein gwaith yn cynnwys:
  • darparu cyngor a chefnogaeth i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol yng Nghymru
  • cefnogi a datblygu safonau, arbenigedd a sgiliau proffesiynol
  • gweinyddu cynlluniau grantiau ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd, a darparu cyngor ar ffynonellau eraill o ariannu
  • datblygu ymchwil a chasglu ystadegau sylfaenol ar draws y sector
  • bod yn Adran Noddi ar gyfer y Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru.
  • cynghori'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ar faterion polisi, ac ar y cynllun Indemniad y Llywodraeth a chynllun Derbyn yn lle treth.