Skip to content

Amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd

Mae ein hamgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd yn gwneud mwy na chadw arteffactau diwylliannol yn unig. Maent yn ganolfannau addysgol lle gall teuluoedd, ysgolion a’r cyhoedd gael wybodaeth a gweld casgliadau.

Dyma brif nodau Llywodraeth Cymru ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd:

  •  datblygu eu potensial fel adnodd addysgol 
  •  datblygu gwasanaethau sy’n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain 
  •  ei gwneud yn haws gweld casgliadau a defnyddio cyfleusterau
  • atgyfnerthu trefniadau cydweithio rhanbarthol wrth ddarparu gwasanaethau llyfrgell, amgueddfeydd ac archifau.

Mae ein cymorth i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yn cael ei ddarparu mewn dau faes gwahanol:

  • Y polisi a’r gwaith ymarferol sy’n ymwneud â’r gwaith noddi'r ddau sefydliad cenedlaethol - Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru
  • Datblygu a chefnogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd nad ydynt yn rhai cenedlaethol.

Cewch fwy o wybodaeth trwy ddilyn y cysylltiadau ar y chwith.