Skip to content

Y Diwydiant Papur Newydd yng Nghymru: Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad yr Is-Bwyllgor Darlledu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyhoeddwyd yr adroddiad ar y diwydiant papurau newydd yng Ngorffennaf 2009.

Mae'r ymateb i'r adroddiad ar gael i'w lawrlwytho isod.