Skip to content

Papur Gwyrdd ar ddyfodol y BBC

Dolenni perthnasol

Rydym yn cydweithio â'r cyrff cenedlaethol ar faterion yn ymyneud â darleddu sy'n effeithio ar Gymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adolygwyd Siarter Frenhinol y BBC rhwng 2004 a 2006.

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU Bapur Gwyrdd yn 2005.

Nodir isod ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i'r Papur Gwyrdd hwn.