Skip to content

Gwefannau darlledu defnyddiol

Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth ar ddarlledu yn y DU, bydd y gwefannau hyn o ddefnydd i chi. 

Gwefan Teledu Digidol Llywodraeth y DU

Rhwng 2008 a 2012, bydd gwasanaethau teledu yn y DU yn trosglwyddo i fod yn gwbl ddigidol, rhanbarth wrth ranbarth.  Y cwmni sy'n arwain y broses o roi'r gwasanaeth digidol ar waith yw'r cwmni annibynnol, di-elw, Digital UK.

Ewch i: Digital television (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Ewch i: Digital UK (dolen allanol)

Cymdeithas Cyfryngau Cymunedol

Cymdeithasau Cyfryngau sy'n eiddo i'r gymuned ac sy'n cael eu rheoli gan y gymuned yw Cyfryngau Cymunedol.  Mae'r wefan hon yn cynnwys newyddion, gwybodaeth, gwasanaethau a phorth i sefydliadau cyfryngau cymunedol yn y DU ac yn fyd-eang. 

Ewch i: Cymdeithas Cyfryngau Cymunedol (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Biwro Datblygu Radio Digidol

Mae'r safle hwn yn rhoi gwybodaeth am radio digidol DAB yn y DU.

Ewch i: Biwro Datblygu Radio Digidol (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Mae'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn gyfrifol am adolygu Siarter y BBC, y broses o hunanreoli'r wasg ac, yn unol â'r Adran Masnach a Diwydiant, am y newid i'r gwasanaeth digidol.

Ewch i: Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (dolen allanol, Saesneg yn unig)

RadioCentre

Ffurfiwyd RadioCentre ym mis Gorffennaf 2006 yn sgil uno'r Radio Advertising Bureau (RAB) a'r Commercial Radio Companies Association (CRCA).  Mae'r rhan fwyaf o orsafoedd radio masnachol y DU yn aelodau.

Ewch i: RadioCentre (dolen allanol, Saesneg yn unig)