Skip to content

Darlledwyr yng Nghymru

Darlledwyr Cenedlaethol

BBC Cymru Wales yw'r darlledydd teledu a radio mwyaf yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:
BBC Cymru Wales (dolen allanol)
BBC Radio Wales (dolen allanol, Saesneg yn unig)
BBC Radio Cymru (dolen allanol)

Mae ITV1 Wales yn ddarlledydd teledu gwasanaeth cyhoeddus masnachol.  Mae ITV yn darlledu yn Saesneg yn unig. I gael rhagor o wybodaeth,

Ewch i: ITV1 Wales (dolen allanol, Saesneg yn unig)

S4C (Sianel 4 Cymru) yw'r darlledydd teledu Cymraeg yng Nghymru.  Mae ei wasanaeth analog yn darparu rhaglenni yn Gymraeg a Saesneg.  Mae S4C Digidol yn wasanaeth cwbl Gymraeg.  Mae S4C2 yn darlledu trafodion y Llywodraeth yn fyw gyda gwasanaeth rhyngweithiol sy'n rhoi'r dewis i'r gwyliwr wylio'r darllediad yn Gymraeg neu yn Saesneg. I gael rhagor o wybodaeth,

Ewch i: S4C (dolen allanol)

Radio Masnachol

Mae yna hefyd nifer o orsafoedd radio masnachol ar gael yn lleol neu yn rhanbarthol yng Nghymru:

Radio Cymunedol

Mae Radio Cymunedol yn gyfrwng newydd ac yn ffurfio trydedd haen i'r cyfrwng radio.  Ei fwriad yw ychwanegu at radio masnachol ac at y BBC.  Caiff y gorsafoedd eu rhedeg ar sail ddi-elw a'u bwriad yw gwasanaethu cynulleidfa leol iawn.  Cyhoeddwyd y drwydded gyntaf gan Ofcom yn 2005.  Erbyn hyn, mae yna saith o orsafoedd radio cymunedol yng Nghymru.  Ewch i wefan Ofcom i gael y rhestr ddiweddaraf o orsafoedd radio cymunedol yng Nghymru.

Ewch i: Tudalen Ofcom ar Radio Cymunedol (dolen allanol, Saesneg yn unig)