Skip to content

Darlledu

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i nifer o ymgynghoriadau Ofcom yn ystod 2013-14.
Ofcom yw’r rheolydd annibynnol a'r awdurdod cystadleuaeth ar gyfer diwydiannau cyfathrebu'r DU.
Trosglwyddydd
Rydym yn cydweithio'n agos â'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a chyrff perthnasol eraill ar faterion yn ymwneud â darlledu sy'n effeithio ar Gymru.

Nid yw prif swyddogaethau'r Llywodraeth o ran darlledu wedi cael eu datganoli i Lywodraeth Cymru. Mae'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) yn parhau i fod yn gyfrifol amdanynt.

Mae Uned Poolisi Cyfryngau yn rhoi cyngor ar bolisi i'r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth ar faterion yn ymwneud â theledu a radio sy'n cael ei ddarlledu.

Ofcom

Ofcom yw'r rheoleiddiwr annibynnol a’r awdurdod cystadleuaeth ar gyfer diwydiannau cyfathrebu’r DU, â chyfrifoldebau am deledu, radio, telathrebu a gwasanaethau cyfathrebu di-wifr.

Ewch i: Ofcom (dolen allanol)

Newid i ddigidol

Yn 2009 a 2010, roedd ein system o ddarlledu teledu analog yn newid i ddarlledu ddigidol. Cafodd Digital UK ei sefydlu i reoli'r broses.  Am fwy o wybodaeth am deledu digidol,

Ewch i: wefan Digital UK (dolen allanol).