Skip to content

Y cyfryngau a chyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio gydag Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon llywodraeth y DU ar faterion ffilm a darlledu ac mae'n cefnogi'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru.

Cyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru trwy Gyngor Llyfrau Cymru (dolen allanol).

Ffilm

Mae'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn gyfrifol am:

  • y polisi ar ffilm ledled y DU
  • noddi Cyngor Ffilm y DU
  • noddi'r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol
  • arwain gwaith y DU ar bolisi ffilm Ewropeaidd.

Mae asiantaeth ffilm newydd wedi cael ei sefydlu. Bydd y sefydliad newydd yn sicrhau bod agweddau gwahanol ar ffilm, megis agweddau economaidd, diwylliannol, addysgol ac arddangos, yn cael eu cynrychioli'n effeithiol yng Nghymru, y DU a gweddill y byd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Asiantaeth Ffilm Cymru (dolen allanol).

Darlledu

Mae Llywodraeth Cymru'n cydweithio'n agos â DCMS a chyda cyrff perthnasol eraill ar faterion yn ymwneud â darlledu sy'n effeithio ar Gymru.

Ewch i: wefan Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (dolen allanol, saesneg yn unig)