Skip to content

Cysylltu â ni

Manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â diwylliant, chwaraeon neu’r cyfryngau.

Cadw

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru ac mae'n noddi Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Cadw (dolen allanol)

Ffôn: 01443 336000
Ebost: cadw@wales.gsi.gov.uk

Is-Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd (MALD)

Mae MALD yn helpu hybu a chadw diwylliant a threftadaeth Cymru trwy gynorthwyo amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd.

Ffôn: 0300 062 2112
Ebost: MALD@cymru.gsi.gov.uk

Croeso Cymru

Tîm twristiaeth Llywodraeth Cymru yw Croeso Cymru.  Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Croeso Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Ffôn: 08708 300 306
Ebost: info@visitwales.co.uk

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw un o'r prosiectau mwyaf yng Nghymru ar gyfer dathlu'r Mileniwm. Nod yr Ardd yw ysbrydoli, addysgu a gwarchod.  Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Ffôn: 01558 668768
Ebost: info@gardenofwales.org.uk

Asiantaeth Ffilm Cymru

Mae asiantaeth ffilm newydd wedi cael ei sefydlu. Bydd y sefydliad newydd yn sicrhau bod agweddau gwahanol ar ffilm, megis agweddau economaidd, diwylliannol, addysgol ac arddangos, yn cael eu cynrychioli'n effeithiol yng Nghymru, y DU a gweddill y byd. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Asiantaeth Ffilm Cymru (dolen allanol)

Ffôn:029 2046 7480
Ebost: enquiries@filmagencywales.com

Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru'n hyrwyddo a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru (dolen allanol)

Ffôn: 0845 8734 900
Ebost: info@artswales.org.uk

Llywodraeth Cymru - Y Gyfarwyddiaeth dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Chyfryngau

E-bost: wag-cy@mailuk.custhelp.com

Post:

Y Gyfarwyddiaeth dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Chyfryngau
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Byddwn yn ymateb i bob ymholiad o fewn 15 diwrnod gwaith.