Skip to content

Canolfan Mileniwm Cymru

Canolfan Mileniwm Cymru
Mae’r adeilad nodedig hwn yn gartref i'r celfyddydau perfformio yng Nghymru.

Adeilad nodedig iawn ar gyfer y celfyddydau perfformio yng Nghymru.

Cartref i’r celfyddydau

Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru ei drysau ym mis Tachwedd 2004. Mae ganddi raglen lawn o opera, ballet, dawns gyfoes, drama, sinema ac arddangosfeydd celf.  

Adeiladu Canolfan Nodedig

Cyfrannodd Llywodraeth Cymru £37m tuag at y gost o adeiladu'r Ganolfan. Y gost derfynol i adeiladu'r Ganolfan oedd £106.2m.

Ariannu

Ym mis Ebrill 2011, cafodd y cyfrifoldeb am ariannu Canolfan Mileniwm Cymru ei drosglwyddo o Lywodraeth Cymru i Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn derbyn £300 mil o gyllid cyfalaf a £3.7 miliwn o gyllid refeniw y flwyddyn. Mae’r arian hwn yn dod o’r grant a roddir gan Lywodraeth Cymru i Gyngor Celfyddydau Cymru.  

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod mwy am Ganolfan Mileniwm Cymru, ewch i'w gwefan.

Gwefan Canolfan Mileniwm Cymru