Skip to content

Amgueddfa Cymru

Dolenni perthnasol

Heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r argymhellion a wnaethpwyd gan Dr Simon Thurley mewn adolygiad a gomisiynwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates.
Rydym eisiau galluogi ein sefydliadau treftadaeth a diwylliannol i wneud yn fawr o’r manteision economaidd y maent yn eu sicrhau ar gyfer pobl Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Eglwys Sant teilo, Sain Ffagan
Mae Amgueddfa Cymru'n gyfrifol am gadw, cyflwyno a hyrwyddo diwylliant Cymru.

Mae 7 safle ar draws Cymru, yn adrodd hanes Cymru o’n hanes cynharaf hyd heddiw:

  • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
  • Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru
  • Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
  • Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon
  • Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre, Sir Gaerfyrddin
  • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerleon
  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Mae mynediad at bob safle am ddim. Yn 2013-14 mwynhaodd dros 1.6 miliwn o ymwelwyr fynediad am ddim i saith safle Amgueddfa Cymru.

Am fwy o wybodaeth am Amgueddfa Cymru ewch i wefan Amgueddfa Cymru (dolen allanol).

Rheolaeth

Sefydlwyd yr Amgueddfa drwy Siarter Frenhinol ym 1907, ac elusen gofrestredig a Chorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw hi. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yn anfon Llythyr Cylch Gwaith at yr Amgueddfa bob blwyddyn. Mae’r llythyr hwn yn nodi rôl yr Amgueddfa mewn perthynas i’n hagenda strategol, yn cynnwys y blaenoriaethau a’r canlyniadau a ddisgwylir yn ystod y flwyddyn, a lefel y cyllid y byddwn yn ei ddarparu i gefnogi’r gweithgareddau hyn.

Adolygiad Thurley

Comisiynodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates, adroddiad gan Dr Simon Thurley i edrych ar lwyddiant, cydnerthedd a chynaladwyedd Amgueddfa Cymru. Mae’r adroddiad terfynol yn cynnwys nifer o argymhellion am lywodraethu, cydweithio â phartneriaethau, cyllido a chodi incwm yn y dyfodol.