Skip to content

Amgueddfa Cymru

Dolenni perthnasol

Rydym eisiau galluogi ein sefydliadau treftadaeth a diwylliannol i wneud yn fawr o’r manteision economaidd y maent yn eu sicrhau ar gyfer pobl Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Eglwys Sant teilo, Sain Ffagan
Mae Amgueddfa Cymru'n gyfrifol am gadw, cyflwyno a hyrwyddo diwylliant Cymru.

Mae 7 safle ar draws Cymru, yn adrodd hanes Cymru o’n hanes cynharaf hyd heddiw:

  • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
  • Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru
  • Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
  • Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon
  • Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre, Sir Gaerfyrddin
  • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerleon
  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Mae mynediad at bob safle am ddim. Yn 2013-14 mwynhaodd dros 1.6 miliwn o ymwelwyr fynediad am ddim i saith safle Amgueddfa Cymru.

Am fwy o wybodaeth am Amgueddfa Cymru ewch i wefan Amgueddfa Cymru (dolen allanol).

Rheolaeth

Sefydlwyd yr Amgueddfa drwy Siarter Frenhinol ym 1907, ac elusen gofrestredig a Chorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw hi. Mae’r Dirprwy Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn anfon Llythyr Cylch Gwaith at yr Amgueddfa bob blwyddyn. Mae’r llythyr hwn yn nodi rôl yr Amgueddfa mewn perthynas i’n hagenda strategol, yn cynnwys y blaenoriaethau a’r canlyniadau a ddisgwylir yn ystod y flwyddyn, a lefel y cyllid y byddwn yn ei ddarparu i gefnogi’r gweithgareddau hyn.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Llythyr cylch gwaith 2017-2018 (Maint Ffeil: 384KB)