Skip to content

Sbotolau ar amgueddfeydd

Arolwg cynhwysfawr o amgueddfeydd a chasgliadau Cymru yw Sbotolau ar amgueddfeydd.

Bydd yr arolwg yn gofyn ystod o gwestiynau, gan gynnwys cynulleidfaoedd, ymgysylltiad addysgol, gweithrediadau ariannol, y gweithlu a gwirfoddolwyr. Bydd hefyd yn cynnwys nifer o ddatganiadau ystod sy'n archwilio arferion amgueddfeydd presennol.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir drwy'r arolwg i

  • mynegi effaith gymdeithasol ac economaidd amgueddfeydd yng Nghymru
  • llywio strategaeth genedlaethol
  • gadael i amgueddfeydd feincnodi eu perfformiadau.

Spotlite 2016

Eleni rydym yn cynnal arolwg 'Spotlite' (dolen allanol) symlach i ddarparu darlun diweddaraf o'r sector amgueddfeydd yng Nghymru. Nyddwn yn defnyddio'r data a gasglir i lywio ein strategaeth nesaf.

Bydd y cwestiynau yn cynnwys:
  • nifer yr ymwelwyr ac ymgysylltu
  • gyllid eich amgueddfa
  • gwirfoddolwyr a staff 
  • gwaith addysg. 
Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r arolwg yw dydd Gwener 6 Ionawr 2017