Skip to content

Grantiau datblygu cyfalaf ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd

Dolenni perthnasol

Symud Cymru Ymlaen yw rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.
Mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Grantiau i gefnogi datblygu cyfleusterau a gwasanaethau modern ac atyniadol mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru.

Yn sgil llwyddiant cynllun grantiau Llyfrgelloedd Dysgu Cymunedol, rydym wedi agor ein cynllun grantiau cyfalaf i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd. Rydym am amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd fod yn fodern, atyniadol a chroesawgar i bawb. Mae’r cynllun hwn yn adeiladau ar amcanion strategol Symud Cymru Ymlaen a Deddf Lleisiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Manylion

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer grantiau ar ddwy lefel:
  • band a - grantiau o hyd at £120,000 ar gyfer gwella amgylchedd a golwg allanol, safon gofal casgliadau, profiadau ymwelwyr, a gwella cynaladwyedd hirdymor
  • band b - grantiau o hyd at £300,000 ar gyfer brosiectau o bwys strategol.
Am wybodaeth lawn darllenwch y ddogfen Gwybodaeth i Ymgeiswyr.

Amserlen

Dylech gyflwyno unrhyw gais erbyn 13 Mawrth 2017.

Cymorth

Os hoffech dderbyn cymorth am eich cais arfaethedig, cysylltwch â ni ar 0300 062 2112 neu MALD@cymru.gsi.gov.uk

Lawrlwytho Dogfen

Open Document Text
Ffurflen gais (Maint Ffeil: 31.4KB)
Adobe PDF document
Gwybodaeth i ymgeiswyr (Maint Ffeil: 305KB)