Skip to content

Strategaeth Amgylchedd Hanesyddol Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r strategaeth hon yn ceisio crynhoi’r meysydd y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi blaenoriaeth iddyn nhw ar gyfer gweithredu yn ystod y tair blynedd a hanner nesaf.

Un o brif egwyddorion sylfaenol Strategaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru yw sicrhau ein bod yn gwarchod treftadaeth Cymru gan ganiatáu mynediad ac annog mwynhad a chymryd rhan ar yr un pryd.

Mae’r Strategaeth, sydd ar gael ar y dudalen hon, yn nodi sut gall yr amgylchedd hanesyddol sicrhau buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ar gyfer cymunedau yng Nghymru, a bydd yn gosod y sylfaeni ar gyfer y Bil Treftadaeth fydd yn cael ei gyflwyno yn 2014.

Mae’r amgylchedd hanesyddol yn rhan hollbwysig o economi Cymru. Mae’n cefnogi dros 30,000 o swyddi ac yn cyfrannu tua £1.8 biliwn mewn allbwn a £840 miliwn at werth ychwanegol crynswth Cymru. Mae 30,000 o adeiladau rhestredig, 4,000 o henebion rhestredig a 3 Safle Treftadaeth y Byd yng Nghymru. Nod y Strategaeth yw adeiladu ar y sylfaeni cadarn sydd wedi’u gosod a datblygu mwy ar rôl economaidd treftadaeth yng Nghymru, yn ogystal â manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd addysgol, hyfforddiant a hamdden sydd ar gael.

Ewch i: Cadw (dolen allanol)