Skip to content

Nodi Cymorth Gwladwriaethol

Bydd yr adran hon yn eich cynorthwyo i nodi Cymorth Gwladwriaethol a’r llwybrau Cymorth Gwladwriaethol cyfreithiol sydd ar gael i gynorthwyo busnesau.

Mae’r dogfennau isod yn cynnwys gwybodaeth am yr isod i chi:

  • Beth yw Cymorth Gwladwriaethol;
  • Dadansoddi’r 5 prawf;
  • Nodi Sicrwydd ynghylch Cymorth Gwladwriaethol (llunio pecyn cymorth).

Golwg Gyffredinol ar Gymorth Gwladwriaethol

01/03/11
Mae’r trosolwg hwn yn rhoi cymorth a chanllawiau ar gyfer adnabod Cymorth Gwladwriaethol yn ogystal â’r rheolau Cymorth Gwladwriaethol. Mae’n ffynhonnell dda o wybodaeth os oes gennych ond ychydig neu ddim gwybodaeth am Gymorth Gwladwriaethol.
 

Yr Offeryn Creu Pecyn

01/03/11
Gyda’r offeryn rhyngweithiol hwn, gallwch glicio botwm i ganfod y Cymorth Gwladwriaethol sydd ar gael i gefnogi busnes penodol a’r lefel uchaf o gymorth sydd ar gael.