Skip to content

Rhoi sicrwydd ynghylch cymorth gwladwriaethol

Dolenni perthnasol

Dylai'r wybodaeth hon fod o help i chi wybod beth yw cymorth gwladwriaethol.

Bydd rhaid i unrhyw gymorth a gaiff ei ystyried fel cymorth gwladwriaethol dderbyn y caniatâd angenrheidiol gan y Comisiwn Ewropeaidd cyn y gellir rhoi'r cymorth.

Mae unrhyw gymorth a ddyfernir heb yr hysbysiad cywir yn gymorth anghyfreithlon. Bydd gan y mesurau cymorth y caniatâd angenrheidiol os ydynt yn cydymffurfio â holl amodau'r canlynol:

  • Gweler 'cynllun presenol a gymeradwywyd'
  • 'Rheoliad Eithriad Bloc'
  • Y Rheoliad 'De minimis'

Os nad yw cymorth yn bodloni unrhyw un o'r tri chategori hyn yna bydd angen i chi ystyried un o'r opsiynau canlynol er mwyn sicrhau bod y cymorth yn cydymffurfio:

  • Hysbysiad uniongyrchol
  • Opsiynau eraill ar gyfer delio â chymorth gwladwriaethol.