Skip to content

Cymorth Gwladwriaethol

Ydych chi'n gyfrifol am roi cymorth cyhoeddus, naill ai cymorthariannol neu gymorth arall, i sefydliadau sy'n ymwneud â gweithgarwchmasnachol ac economaidd?

Ydych chi'n gyfrifol am roi cymorth cyhoeddus, naill ai cymorth ariannol neu gymorth arall, i sefydliadau sy'n ymwneud â gweithgarwch masnachol ac economaidd?

Rhaid i'r holl gymorth cyhoeddus sy'n cael ei ddarparu i sefydliadau sy'n gysylltiedig ag anweithgarwech economaidd gydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol Ewropeaidd.  

Diben yr adran hon yw eich helpu i ddeall mwy am gymorth gwladwriaethol, sut i lywio rheolau Cymorth Gwladwriaethol a gweithio y tu fewn iddynt er mwyn cyflawni eich amcanion.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y rhan hon o'r wefan, cysylltwch â: Stateaid@cymru.gsi.gov.uk