Skip to content

Sectorau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Llun o law yn pwyntio at siartiau cylch a graffiau ar gyfrifiadut tabled.
Rydym yn cefnogi buddsoddi gan ddiwydiant mewn 9 sector allweddol.

Mae gan bob sector ei banel ei hunan. Maent yn cynnwys pobl fusnes yn bennaf, a fydd yn rhoi cyngor ar y cyfleoedd o fewn y sectorau allweddol.

Swyddogaeth pob panel yw rhoi cyngor i Weinidogion ar gyfleoedd ac anghenion y gwahanol sectorau. Maent yn defnyddio eu llwyddiant a'u profiad yn y sector preifat i helpu Llywodraeth Cymru i nodi'r cyfleoedd gorau ar gyfer twf busnes.

Rydym am weld busnesau bach a mawr ym mhob sector allweddol yng Nghymru yn tyfu ac yn creu'r swyddi y mae eu hangen i ddatblygu ein heconomi yn y dyfodol.

Mae cyfres o drafodaethau’r panelau sector a gynhyrchwyd ar y cyd ag Insider Business TV i’w gweld ar insiderbusiness.tv (dolen allanol, Saesneg yn unig).  Mae pob fideo’n canolbwyntio ar sector penodol gan gynnwys panel o arbenigwyr o’r sectorau cyhoeddus a phreifat.