Skip to content

Rhwydwaith Cynghori Cymru Ddigidol (Fwrdd)

Mae gennym rwydwaith cynghori allanol, Rhwydwaith Cynghori Cymru Ddigidol, i ddarparu cyngor arbenigol rheolaidd i Weinidogion.

Ar ddiwedd 2010, sefydlwyd Bwrdd Cynghori Cymru Ddigidol i ddarparu cyngor arbenigol rheolaidd i Weinidogion. Gellir lawrlwytho’r Adroddiad Blynyddol cyntaf yma. Yn 2012, esblygodd y bwrdd i fod yn Rhwydwaith.

Aelodaeth

Mae’r aelodau wedi’u dewis o blith ystod eang o feysydd, sy’n adlewyrchu ein hymrwymiad i lunio polisïau cynhwysol ac i sicrhau arbenigedd ym mhob un o’r 5 prif thema. Mae’r holl aelodau wedi cytuno i weithio er lles y cyhoedd.

  • Simon Gibson OBE (Cadeirydd Annibynnol) – Prif Weithredwr Wesley Clover, cronfa fenter sy'n arbenigo mewn sefydlu busnesau technoleg. Cyn hynny, cyd-sefydlodd Ubiquity Software Corporation – a enillodd wobr Arloeswr y Flwyddyn yn 2001
  • James Elias – Cyfarwyddwr Marchnata Google UK. Cyn ymuno â Google, treuliodd James saith mlynedd yn helpu i adeiladu enw’r brand E-Trade o’r UDA yn y DU, ac yn union cyn ymuno â Google enillodd MBA o Ysgol Fusnes Insead yn Ffrainc
  • Dr David Grant CBE - Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd ers Hydref 2001. Bu Dr Grant yn goruchwylio’r uno rhwng Prifysgol Caerdydd a Choleg Meddygaeth Prifysgol Cymru a dyfarnu Statws Prifysgol i Gaerdydd
  • Yr Athro Ian Hargreaves CBE – Athro Economi Ddigidol Prifysgol Caerdydd. Yr Athro Hargreaves yw’r Cadeirydd Economi Ddigidol yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd ac Ysgol Fusnes Caerdydd
  • Ron Jones CBE – Cadeirydd y Panel  Diwydiannau Creadigol a Chadeirydd Gweithredol Tinopolis, un o gynhyrchwyr teledu annibynnol mwyaf y DU