Skip to content

Academi Wyddoniaeth Genedlaethol

Merch yn dysgu am wyddoniaeth yn Techniquest Caerdydd
Cafodd yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol ei sefydlu yn 2010.

Mae'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yn rhan o Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. Mae'n gweithredu o dan gyfarwyddyd strategol yr Athro Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru.

Prif rôl yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yw helpu i hyrwyddo gweithgareddau allgymorth i gfoethogi'r pynciau STEM, sef gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, ar bob lefel ac ym mhob cwr o Gymru, yn ogystal â rhannu gwybodaeth am y gweithgareddau hynny a'u cydlynu'n well.

Mae’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yn dyfarnu cyllid grant ar gyfer cyflwyno prosiectau cyfoethogi STEM.