Skip to content

Academi Wyddoniaeth Genedlaethol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Merch yn dysgu am wyddoniaeth yn Techniquest Caerdydd
Cafodd yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol ei sefydlu yn 2010.

Mae'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yn rhan o Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. Mae'n gweithredu o dan gyfarwyddyd strategol yr Athro Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru.

Prif rôl yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yw helpu i hyrwyddo gweithgareddau allgymorth i gfoethogi'r pynciau STEM, sef gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, ar bob lefel ac ym mhob cwr o Gymru, yn ogystal â rhannu gwybodaeth am y gweithgareddau hynny a'u cydlynu'n well.

Mae’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yn dyfarnu cyllid grant ar gyfer cyflwyno prosiectau cyfoethogi STEM.