Skip to content

Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

Dolenni perthnasol

Ein gweledigaeth ar gyfer gwyddoniaeth, y camau pwysicaf y byddwn am eu cymryd a sut y byddwn yn mesur llwyddiant.
Adroddiad blynyddol ar ein hagenda strategol ar gyfer gwyddoniaeth yng Nghymru.
Goruchwyliodd y Prif Gynghorydd Gwyddonol adolygiad annibynnol o'r dystiolaeth wyddonol a oedd yn sail i ddulliau ar gyfer dileu TB Gwartheg.
Arloesi yw un o’n dulliau allweddol ar gyfer sicrhau twf economaidd a chreu swyddi.
Yr Athro Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru
Mae yr Athro Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru yn rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar amrywiol faterion ar draws yr adrannau.

Mae'r Athro Julie Williams CBE yn ymchwilydd nodedig i glefyd Alzheimer.

Mae hi'n bennaeth ar adran Niwro-ddirywiol Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar Eneteg a Genomeg Niwroseiciatryddol ac yn gyn Brif Gynghorydd Gwyddonol i’r Ymddiriedolaeth Ymchwil Alzheimer. Fe’i ganed ym Merthyr Tudful ac astudiodd seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yr Athro John Harries oedd Prif Gynghorydd Gwyddonol cyntaf Cymru o 1 Mai 2010 nes iddo ymddeol ym mis Ebrill 2013. Yn ystod ei dymor yn y swydd, cyhoeddwyd 'Gwyddoniaeth i Gymru'.

Swyddogaeth y Prif Gynghorydd Gwyddonol:

  • arwain y gwaith gwyddonol o fewn Llywodraeth Cymru
  • darparu rôl o roi cyngor gwyddonol ac o herio gwyddoniaeth i'r Prif Weinidog a'r Cabinet a Llywodraeth Cymru
  • hybu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, (y pynciau STEM)
  • cysylltu â'r gymuned wyddonol yn ehangach
  • cyfuno busnesau, Llywodraeth Cymru a phrifysgolion er lles pawb ac ehangu ein heconomi
  • gweithio gyda'r Prif Gynghorydd Gwyddonol a Phrif Gynghorwyr Gwyddonol Adrannau Llywodraeth Prydain
  • gweithredu fel Pennaeth y Proffesiwn i staff gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru ac yn benodol i Lywodraeth Cymru.